Jak uzyskać dofinansowanie do fotowoltaiki?Wiele osób, zainteresowanych alternatywnymi i ekologicznymi źródłami energii zraża się do fotowoltaiki przez dość wysoki koszt instalacji systemu paneli słonecznych. Tymczasem, dzięki różnym programom, uzyskać można dotacje oraz dodatkowe wsparcie, które pozwoli cieszyć się odnawialną i darmową energią słoneczną przez cały rok.

Jeśli jesteś przedsiębiorcą…

Rodzaj dofinansowania, jakie możesz pozyskać, zależy od tego, czy jesteś przedsiębiorcą, czy konsumentem indywidualnym. W pierwszym przypadku możesz wziąć udział w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko, poddziałaniu 1.1.1, czyli Wspieraniu inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucji/przesyłowej. Wówczas moc planowej inwestycji powinna wynosić 2MWth.

Jak klient indywidualny może uzyskać dofinansowanie do fotowoltaiki?

Z analogicznego programu możesz skorzystać, będąc konsumentem indywidualnym. Wspomniany wyżej program ma bowiem swój odpowiednik na szczeblu regionalnym w każdym z województw. Programy takie dedykowane są instalacjom o mocach niższych niż 2MWth. Aby pozyskać środki finansowe należy złożyć właściwie wypełniony formularz razem z projektem instalacji fotowoltaicznej. Niezbędne będzie poświadczenie z Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Ponieważ to w dużej mierze od projektu instalacji solarnej zależy decyzja o przyznaniu dofinansowania, warto powierzyć jego sporządzenie naszym specjalistom. Pracownicy naszej firmy posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz kompetencje do stworzenia kompleksowego, czytelnego i adekwatnego projektu, który zawierać będzie:

  • schemat z dokładnym opisem instalacji,
  • parametry techniczne instalacji,
  • przewidywany kosztorys,
  • licznik wytworzonej energii.

Innym wsparciem finansowym, o które jeszcze do niedawna można było się ubiegać, planując instalację elektrowni słoneczne, były fundusze Unii Europejskiej. Wspólnota, dbając o środowisko i klimat, finansowała tego typu inwestycje nawet na poziomie 50%.


Wróć do bloga