Rodzaje odnawialnych źródeł energiiBardzo dynamiczny rozwój gospodarczy przyczynił się do ogromnego wzrostu na energię. To z kolei doprowadziło nas do momentu, w którym istnieje poważne ryzyko znacznego ograniczenia ilości zasobów kopalnych przy jednoczesnym nadmiernym zanieczyszczeniu środowiska. Są to dwa główne, choć nie jedyne powody, dla których coraz częściej wybierane są odnawialne źródła energii.

Tradycyjne źródła, takie jak ropa, węgiel czy gaz ziemny są drogie, a ich pozyskiwanie i przetwarzanie ma negatywny wpływ na środowisko naturalne oraz człowieka. Naturalne źródła są dostępne całkowicie za darmo i - co najważniejsze - ich wykorzystanie nie przynosi szkodliwych skutków ubocznych, takich jak np. niepokojące zmiany klimatyczne.

Coraz częściej mówi się o tym, że wcześniej czy później konwencjonalne zasoby energii zostaną całkowicie wyczerpane, wówczas będziemy niejako zmuszeni do tego, aby korzystać wyłącznie z odnawialnych źródeł energii. Warto już dziś poznać ich rodzaje i przekonać się, jakie korzyści wiążą się z ich praktycznego zastosowania.

Odnawialne źródła energii i ich zastosowanie

  1. Słońce. Energia słoneczna ma coraz częstsze zastosowanie w budownictwie. Promieniowanie słoneczne wykorzystuje się do produkcji ciepła i energii elektrycznej. Coraz częściej służy do ogrzewania nie tylko budynków mieszkalnych, ale i dużych obiektów, takich jak np. hale sportowo-rekreacyjne. Energia słoneczna może być przekształcana w energię elektryczną poprzez ogniwa fotowoltaiczne.
  2. Wiatr. Przetwarzany jest na energię elektryczną, która później może być wykorzystana w gospodarstwach domowych czy zakładach przemysłowych. Energia z wiatru pozyskiwana jest zastosowaniem wiatraków.
  3. Ziemia. Geotermia polega na wykorzystywaniu energii skumulowanej w gruncie, a także wodach podziemnych. Znajduje zastosowanie przede wszystkim przy produkcji ciepła. Z powodzeniem możemy być używana do ogrzewania pomieszczeń w domach czy szklarniach, a także w przemyśle, ogrodnictwie czy rolnictwie. Inny sposób produkcji energii pochodzącej z ziemi polega na wykorzystaniu elektrowni geotermalnych.
  4. Biomasa. Jest to energia pozyskiwana poprzez spalanie naturalnych produktów, takich jak drewno czy słoma. Energia biomasy może być pozyskiwana również poprzez wcześniejsze przetworzenie tych produktów na m.in. olej rzepakowy, gaz drzewny czy alkohol etylowy i metylowy. Biomasa z powodzeniem przetwarzana jest na ciepło i energię elektryczną, służy również jako dodatek do paliw płynnych napędzających silniki spalinowe.
  5. Woda. Energia z wody pozyskiwana jest przy wykorzystaniu nurtów rzek. Energia wód powierzchniowych ma jednak dość rzadkie zastosowanie ze względu na dość wysokie koszty.

 

 

 

 


Wróć do bloga